Visualdecktech art overlap

Delver

Pauper, $72 (23 tix), _DissonancE_

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land18Visualdecktech icon type artifact7Visualdecktech icon type creature20Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery8Visualdecktech icon type instant18