Visualdecktech art overlap

Delver

Pauper, $77 (33 tix), HermonHero

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land17Visualdecktech icon type artifact4Visualdecktech icon type creature18Visualdecktech icon type enchantment6Visualdecktech icon type sorcery8Visualdecktech icon type instant22