Devoted Devastation

Modern, $775 (198 tix), Butakov

192281115