Visualdecktech art overlap

RG

Standard, $101 (7 tix), Ins0mn1q

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land21Visualdecktech icon type artifact4Visualdecktech icon type creature20Visualdecktech icon type sorcery4Visualdecktech icon type instant24Visualdecktech icon type planeswalker2