Visualdecktech art overlap

Abzan

Modern, $1645 (367 tix), Neo-DINO

Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land23Visualdecktech icon type artifact2Visualdecktech icon type creature15Visualdecktech icon type enchantment2Visualdecktech icon type sorcery18Visualdecktech icon type instant10Visualdecktech icon type planeswalker5