Visualdecktech art overlap

UR

Pauper, $96 (32 tix), ___________ZENDIKAR

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land17Visualdecktech icon type artifact1Visualdecktech icon type creature16Visualdecktech icon type sorcery14Visualdecktech icon type instant27