Visualdecktech art overlap

Black-Green Energy

Standard, $142 (34 tix), Robert Beatty

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land20Visualdecktech icon type artifact11Visualdecktech icon type creature18Visualdecktech icon type sorcery9Visualdecktech icon type instant13Visualdecktech icon type planeswalker4