Visualdecktech art overlap

G/R Ramp

Standard, $507 (35 tix), Tunaktunak

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon type land24Visualdecktech icon type artifact2Visualdecktech icon type creature26Visualdecktech icon type enchantment2Visualdecktech icon type sorcery11Visualdecktech icon type instant4Visualdecktech icon type planeswalker6