Visualdecktech art overlap

Mardu Green

Standard, $337 (66 tix), Skyler Ronna

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land26Visualdecktech icon type creature15Visualdecktech icon type enchantment1Visualdecktech icon type sorcery14Visualdecktech icon type instant17Visualdecktech icon type planeswalker2