Mono-White Aggro

Standard, $107 (97 tix), _goblinlackey

23103651