Visualdecktech art overlap

Doran

Modern, $1288 (290 tix), Larry Waymon

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon mana w
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land22Visualdecktech icon type artifact4Visualdecktech icon type creature21Visualdecktech icon type enchantment7Visualdecktech icon type sorcery5Visualdecktech icon type instant13Visualdecktech icon type planeswalker3