Visualdecktech art overlap

Abzan Aggro

Standard, $237 (50 tix), Dorian Finn

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon mana w
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land25Visualdecktech icon type artifact4Visualdecktech icon type creature19Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery7Visualdecktech icon type instant15Visualdecktech icon type planeswalker2