Visualdecktech art overlap

Delver

Pauper, $69 (15 tix), alawrence

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land17Visualdecktech icon type artifact6Visualdecktech icon type creature19Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery8Visualdecktech icon type instant22