Visualdecktech art overlap

Stompy

Pauper, $61 (13 tix), _72

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon type land16Visualdecktech icon type artifact10Visualdecktech icon type creature29Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery3Visualdecktech icon type instant13