Visualdecktech art overlap

Delver

Pauper, $73 (27 tix), JherjamesB

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land17Visualdecktech icon type artifact7Visualdecktech icon type creature21Visualdecktech icon type enchantment5Visualdecktech icon type sorcery8Visualdecktech icon type instant17