Visualdecktech art overlap

Goblins

Standard, $58 (20 tix), Jonathan Schmidt

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land21Visualdecktech icon type artifact4Visualdecktech icon type creature25Visualdecktech icon type enchantment2Visualdecktech icon type sorcery12Visualdecktech icon type instant10Visualdecktech icon type planeswalker1