Visualdecktech art overlap

Untitled

Sealed, $21 (1 tix), SUNohshima

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land25Visualdecktech icon type artifact4Visualdecktech icon type creature50Visualdecktech icon type enchantment5Visualdecktech icon type sorcery7Visualdecktech icon type instant18