Visualdecktech art overlap

Esper Mentor

Modern, $797 (182 tix), Kawatori

Visualdecktech icon mana w
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land22Visualdecktech icon type artifact3Visualdecktech icon type creature10Visualdecktech icon type enchantment2Visualdecktech icon type sorcery16Visualdecktech icon type instant20Visualdecktech icon type planeswalker2