Visualdecktech art overlap

Red Deck Wins

Standard, $33 (9 tix), dpsk

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land20Visualdecktech icon type artifact1Visualdecktech icon type creature24Visualdecktech icon type enchantment1Visualdecktech icon type sorcery12Visualdecktech icon type instant17