Visualdecktech art overlap

Grixis Delve

Modern, $1426 (343 tix), oRS

Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land20Visualdecktech icon type artifact5Visualdecktech icon type creature11Visualdecktech icon type enchantment1Visualdecktech icon type sorcery16Visualdecktech icon type instant19Visualdecktech icon type planeswalker3