Artifact Echo

Legacy, $2215 (402 tix), WhiteFaces

17361048