Visualdecktech art overlap

B

Standard, $81 (15 tix), chiisu

Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land21Visualdecktech icon type artifact1Visualdecktech icon type creature18Visualdecktech icon type enchantment15Visualdecktech icon type sorcery4Visualdecktech icon type instant16