Visualdecktech art overlap

Burn

Standard, $125 (16 tix), Masa8

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon mana w
Visualdecktech icon type land21Visualdecktech icon type creature13Visualdecktech icon type enchantment6Visualdecktech icon type sorcery8Visualdecktech icon type instant27