Visualdecktech art overlap

Grixis Bolas

Standard, $519 (48 tix), Du Xuetong

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land26Visualdecktech icon type creature11Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery15Visualdecktech icon type instant12Visualdecktech icon type planeswalker8