Visualdecktech art overlap

Esper Superfriends Control

Standard, $556 (108 tix), Atsuki Kihara

Visualdecktech icon mana w
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land26Visualdecktech icon type creature3Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery19Visualdecktech icon type instant12Visualdecktech icon type planeswalker11