Visualdecktech art overlap

Temur Storm Reclamation

Standard, $280 (25 tix), Matthew Nass

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land23Visualdecktech icon type creature9Visualdecktech icon type enchantment12Visualdecktech icon type sorcery4Visualdecktech icon type instant27