Visualdecktech art overlap

Red Deck Wins

Penny Dreadful, $27 (0 tix), gewinner2170

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land20Visualdecktech icon type artifact2Visualdecktech icon type creature34Visualdecktech icon type enchantment2Visualdecktech icon type sorcery12Visualdecktech icon type instant5