Visualdecktech art overlap

Burn

Pauper, $69 (13 tix), Ixidor29

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land16Visualdecktech icon type creature13Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery22Visualdecktech icon type instant21