Visualdecktech art overlap

Burn

Pauper, $68 (12 tix), GALL

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land16Visualdecktech icon type creature12Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery22Visualdecktech icon type instant21