Visualdecktech art overlap

Burn

Pauper, $67 (10 tix), _Shatun_

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land16Visualdecktech icon type creature14Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery19Visualdecktech icon type instant23