Visualdecktech art overlap

Elves

Pauper, $77 (31 tix), LouisB

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon type land14Visualdecktech icon type artifact2Visualdecktech icon type creature41Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery11Visualdecktech icon type instant4