Visualdecktech art overlap

Hollow One

Modern, $912 (300 tix), Kisfor

Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land18Visualdecktech icon type artifact5Visualdecktech icon type creature20Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery16Visualdecktech icon type instant10Visualdecktech icon type planeswalker2