Visualdecktech art overlap

Stompy

Pauper, $67 (11 tix), Hrymfaxe

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon type land16Visualdecktech icon type artifact8Visualdecktech icon type creature30Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery6Visualdecktech icon type instant11