Visualdecktech art overlap

WURG

Pauper, $69 (46 tix), Hampuse1

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land25Visualdecktech icon type artifact8Visualdecktech icon type creature16Visualdecktech icon type enchantment4Visualdecktech icon type sorcery1Visualdecktech icon type instant21