Visualdecktech art overlap

Humans

Modern, $1206 (296 tix), Ellasar

Visualdecktech icon mana w
Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land19Visualdecktech icon type artifact6Visualdecktech icon type creature49Visualdecktech icon type instant1