Visualdecktech art overlap

UR

Standard, $118 (12 tix), saku021

Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon type land21Visualdecktech icon type artifact1Visualdecktech icon type creature14Visualdecktech icon type enchantment1Visualdecktech icon type sorcery11Visualdecktech icon type instant25Visualdecktech icon type planeswalker2