Visualdecktech art overlap

Untitled

Modern, $1562 (331 tix), ZYURYO

Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon type land24Visualdecktech icon type artifact2Visualdecktech icon type creature18Visualdecktech icon type enchantment2Visualdecktech icon type sorcery12Visualdecktech icon type instant12Visualdecktech icon type planeswalker5