Visualdecktech art overlap

Elves

Pauper, $87 (33 tix), Stroyer24

Visualdecktech icon mana g
Visualdecktech icon type land10Visualdecktech icon type artifact5Visualdecktech icon type creature43Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery12Visualdecktech icon type instant2