Visualdecktech art overlap

BR

Standard, $134 (9 tix), bob909

Visualdecktech icon mana r
Visualdecktech icon mana b
Visualdecktech icon type land25Visualdecktech icon type artifact5Visualdecktech icon type creature8Visualdecktech icon type enchantment3Visualdecktech icon type sorcery13Visualdecktech icon type instant15Visualdecktech icon type planeswalker6