Thrasios, Triton Hero

Commander 1v1, $3462 (300 tix), im2g00t4ubarn

38519412193