Visualdecktech art overlap

Humans

Modern, $1221 (301 tix), Gcoraiola

Visualdecktech icon mana w
Visualdecktech icon mana u
Visualdecktech icon type land19Visualdecktech icon type artifact7Visualdecktech icon type creature47Visualdecktech icon type instant2