Paradoxical Outcome

Vintage, $41463 (247 tix), iamfishman

162094917